Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Καραούλης στο περιοδικό eCommerce της Smartpress: Να μηδενίσουμε το brain waste

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στο E-Commerce News της SmartPress S.A.

Διαβάστε την εδώ http://infocom.gr/pdf/ecommerce-news_20230518.pdf

“Το θέμα δεν είναι αν θα παραμείνει ανταγωνιστική η τεχνολογία, αλλά πως θα διασφαλίσουμε να μην δημιουργούνται μονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά από τεχνολογικές καινοτομίες οι οποίες να καθορίζουν την ίδια την αγορά, πιέζοντας με τα ποσοστά και τα κέρδη τους, τα ποσοστά κερδών των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών καθορίζοντας την τύχη του πυρήνα της αγοράς!”

“Το δικό μας ψηφιακό όραμα εμπεριέχει τους στόχους για μια κοινωνία χωρίς ψηφιακές ανισότητες, ψηφιακούς εγγράμματους πολίτες, ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ψηφιοποίηση υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, εκδημοκρατισμός των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών με ισότιμη πρόσβαση από όλους.

Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης έχουν όλα τα εφόδια και λειτουργούν σε ένα υγιές και αποδοτικό περιβάλλον: ψηφιακά εργαλεία συνεργασίας, διαχείρισης της διοικητικής γνώσης, διαδικασίες, και εκπαίδευση. Χρειάζεται ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για την κλιμάκωση εκπαιδευτικών δράσεων και την παραγωγή ανοικτού απλοποιημένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Αναβάθμιση

Gov.gr, ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2.0, 5G δίκτυα, Ενιαίο ψηφιακό μητρώο πολιτών, Διάθεση ανοικτών (μη προσωπικών) δεδομένων open data και πολλά άλλα.”

Δείτε επίσης …