Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Πολιτική Ιδιωτικότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την LAZAROS KARAOULIS η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες της Εταιρίας.

Η LAZAROS KARAOULIS δεσμεύεται πλήρως από και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), καθώς και το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ & ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, που εξυπηρετούν το σκοπό επεξεργασίας για τον οποίο προορίζονται κατά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα: - Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Εταιρίας, γίνεται χρήση cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP Address) και την κίνηση (δραστηριότητα) σας στο site μας, με σκοπό να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία, την προστασία και τη συνεχή βελτίωσή του και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση μέσα από το www.lazaroskaraoulis.gr. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για Cookies που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και την οποία σας παρακαλούμε να διαβάσετε. - Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και με σκοπό να διαχειριστούμε και να απαντήσουμε στο μήνυμά σας συλλέγουμε τα δεδομένα που συμπληρώνετε στα απαραίτητα πεδία της φόρμας, καθώς και τα σχόλια/ερωτήματα/πληροφορίες που καταγράφετε στο θέμα του μηνύματος. - Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρίας και με σκοπό την εξυπηρέτηση και προώθηση των επαγγελματικών συνεργασιών της, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα πελατών, προμηθευτών και άλλων συνεργατών μας, όπως επωνυμία και επιχειρηματική δραστηριότητα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, fax κλπ.) ΑΦΜ και ΔΟΥ και άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και υποστήριξη των συμβατικών υποχρεώσεών μας απέναντι στους πελάτες/συνεργάτες μας.
  • ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων αποφασίζεται κατά περίπτωση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα:
  • Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Εταιρίας αποθηκεύονται ανάλογα με τα είδη των cookies. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για Cookies που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και την οποία σας παρακαλούμε να διαβάσετε.
  • Τα δεδομένα που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, αποθηκεύονται για 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της μεταξύ μας επικοινωνίας και μετά διαγράφονται οριστικά.
  • Τα δεδομένα των πελατών και συνεργατών της LAZAROS KARAOULIS τηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η συγκεκριμένη συνεργασία, ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρόνο ορίζουν τα διάφορα νομοθετικά/κανονιστικά πλαίσια, με τα οποία δεσμεύεται και οφείλει να συμμορφώνεται η Εταιρία κατά τη λειτουργία της. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου η Εταιρία να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο έλεγχο από κρατική αρχή, κάποια δεδομένα (π.χ. φοροτεχνικά) τηρούνται 1 χρόνο περισσότερο από τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία χρόνο υποχρεωτικής τήρησής τους.
  • Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα: - Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους. - Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας. - Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωσή μας, στην προστασία έννομων συμφερόντων της Εταιρίας κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται. - Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. - Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ. Το δικαίωμά σας στην εναντίωση στην επεξεργασία συμπεριλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. - Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. - Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. - Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε στο email info@lazaroskaraoulis.gr .  
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η LAZAROS KARAOULIS λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μεριμνά συνεχώς προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται από τυχαία ή αθέμιτη απώλεια, καταστροφή, παραποίησή, απαγορευμένη διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.