Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

2017 – Σήμερα

Μέλος Έρευνας, Καινοτομίας & Startup ΠΑΣΟΚ