Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

2010-2014

ΜΤΠ Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ